Świadczenia NFZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna Moja Przychodnia NZOZ, jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w placówce usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Pacjent (ubezpieczony) powinien dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego) poprzez złożenie deklaracji wyboru w celu określenia przynależności do danego lekarza. Druk deklaracji należy pobrać (również dostępny na stronie), wypełnić i złożyć w rejestracji przychodni na ul.Stanisława Lentza 35 w Warszawie.
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są obecnie następujące świadczenia:

  • Lekarza POZ
  • Pielęgniarki POZ

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ