Skierowania i ich terminy ważności

Lekarz POZ może korzystać ze wsparcia lekarzy specjalistów, wykonujących świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych i może skierować pacjenta na następujące konsultacje:

jednorazową poradę specjalistyczną – specjalista konsultuje stan zdrowia pacjenta na podstawie badania i załączonych wyników badań dodatkowych, a wyniki konsultacji przesyła lekarzowi POZ,

objęcie leczeniem specjalistycznym co oznacza prowadzenie pacjenta w ramach poradni specjalistycznej. Skierowanie na leczenie specjalistyczne wystawiane jest na daną jednostkę chorobową, a pacjenci pozostają pod opieką specjalisty aż do zakończenia leczenia. Skierowania na leczenie specjalistyczne, w przypadku kontynuacji leczenia, nie trzeba uaktualniać na nowy rok kalendarzowy. Nowe skierowanie wymagane jest natomiast wówczas, gdy pacjent zgłasza się do poradni specjalistycznej z inną, niż poprzednia, jednostką chorobową. Lekarz specjalista zobowiązany jest przekazać, lekarzowi kierującemu, informację o zakończeniu procesu leczenia. Wybrany przez pacjenta lekarz POZ powinien być informowany o przyjętym przez specjalistę sposobie leczenia. W przypadku chorób przewlekłych, ważne jest by lekarz POZ wiedział jakie leki stale zażywa pacjent. Informacje takie mają znacznie przy leczeniu innych chorób występujących u pacjenta.

Skierowania do poradni specjalistycznej ważne są do momentu ich realizacji, a tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia. Pacjent, po otrzymaniu skierowania od lekarza POZ, ma wolny wybór lekarza specjalisty, określonej specjalności, spośród lekarzy specjalistów, będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, na terenie całego kraju.

Skierowanie nie jest wymagane w celu uzyskania świadczeń:

ginekologa i położnika
dentysty
dermatologa
wenerologa
onkologa
okulisty
psychiatry
dla osób chorych na gruźlicę
dla osób zakażonych wirusem HIV
dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych
dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych.

Wybór lekarza specjalisty w miejscowości odległej od miejsca zamieszkania wiąże się, najczęściej, z koniecznością poddania się badaniom diagnostycznym właśnie w tej odległej miejscowości.

INFORMACJA

Informujemy, że 4 lipca 2018 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1295 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Powyższe rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, które należy stosować od 1 października 2018 roku.

Dotychczas złożone deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ zachowują ważność, co nie powoduje konieczności ponownego składania deklaracji wyboru przez pacjentów po 1 października 2018 roku.

Nowe wzory dostępne będą od dnia 1.10.2018r.