Badania laboratoryjne

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenie lekarza mogą zostać wykonane następujące badania laboratoryjne:

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
sód,
potas,
wapń zjonizowany,
żelazo,
żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
stężenie transferyny,
stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
białko C-reaktywne (CRP),
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol-HDL,
cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
aminotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs-AgHBs,
VDRL,
FT3,
FT4,
PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania hematologiczne:
morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
retykulocyty,
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
Badania moczu:
ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału:
badanie ogólne,
pasożyty,
krew utajona – metodą immunochemiczną.
Badania układu krzepnięcia:
wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne:
posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ