Badania diagnostyczne

Wykaz badań wykonywanych na zlecenie lekarza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Badanie kardiologiczne
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG)
USG tarczycy i przytarczyc,
USG ślinianek,
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
USG obwodowych węzłów chłonnych.

Badanie radiologiczne
zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
zdjęcie czaszki,
zdjęcie zatok,
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ