Od teraz możesz łatwo i skutecznie monitorować glikemię oraz rejestrować codzienne czynności – a następnie sprawdzać ich wpływ na Twój cukier we krwi i jeszcze skuteczniej monitorować glikemię w cukrzycy. Dla wszystkich pacjentów Mojej Przychodni mamy bezpłatne glukometry wraz z dzienniczkami samokontroli do zapisywania pomiarów.

Zalety glukometru CONTOUR®PLUS ONE

Funkcja smartLIGHT™ podaje natychmiastową informację zwrotną o wynikach pomiaru cukru.

  • Zielony = w granicach zalecanych wartości referencyjnych
  • Żółty = powyżej zalecanych wartości referencyjnych
  • Czerwony = poniżej zalecanych wartości referencyjnych

Pomiar „drugiej szansy”™ Informuje o konieczności ponownego umieszczenia próbki krwi na tym samym pasku, jeżeli pierwsza była niewystarczająca. Pomaga uniknąć kolejnego ukłucia i marnowania pasków.

Niezwykle dokładne pomiary

Normy dokładności dopuszczają margines błędu w granicach ±15 mg/dl lub ±15%*. Glukometr CONTOUR™PLUS ONE wykazuje dokładność na poziomie ±8,5 mg/dl lub ±8,5% w skali ogólnej.

* Norma ISO 15197:2013 dopuszcza granicę błędu na poziomie ±15 mg/dl przy stężeniu glukozy.

Aplikacja Contour Diabetes – proste, intuicyjne narzędzie

Aplikacja Contour Diabetes będzie automatycznie łączyć się z Twoim glukometrem CONTOUR™PLUS ONE i pobierać wyniki pomiarów stężenia cukru. Dzięki temu zostanie stworzony indywidualny schemat Twoich zachowań i zobaczysz, jak codzienne czynności wpływają na Twoje wyniki.

Dodawaj zdarzenia do swoich wyników

W aplikacji możesz zapisywać różne zdarzenia – takie jak dieta, aktywności i leki – oraz dodawać zdjęcia i notatki tekstowe lub głosowe. Pomoże Ci to zrozumieć wyniki.

Udostępniaj raporty lekarzowi

Aplikacja CONTOUR™ umożliwia udostępnienie wyników lekarzowi – z wyprzedzeniem albo w dniu wizyty. Pacjent i lekarz dysponują bardzo dokładnymi informacjami, więc podczas spotkania mogą się skupić na najważniejszych kwestiach.

W celu korzystania z glukometru Contour Plus One oraz aplikacji Contour Diabeters i zgodnie z wymogami polskiego prawa wymagane jest od nas uzyskanie Państwa pisemnej zgody na zbieranie i przetwarzanie Państwa danych dotyczących stanu zdrowia. Jeżeli dotychczas Państwo tego nie uczynili, prosimy o wydrukowanie i podpisanie formularza zgody.

Paski Testowe CONTOUR®PLUS firmy Ascensia Diabetes Care

 Specjalne funkcje:

Technologia Sip-in® sampling umożliwia pobranie odpowiedniej ilości krwi przy pierwszej próbie.

Pozwalają na uzyskanie dokładnych wyników nawet przy niskich stężeniach glukozy

Popularne substancje zakłócające – paracetamol, witamina C, metformina – nie wpływają na precyzję pomiaru

Posiadają automatyczną korektę hematokrytu i zaawansowany algorytm, zapewniają dokładny pomiar w szerokim zakresie hematokrytu — od 0% do 70%.

I co najważniejsze, Twój lekarz rodzinny może wypisać receptę na NFZ na paski do glukometru. Zapraszamy wszystkich pacjentów zadeklarowanych do Mojej Przychodni.

Źródło 1. Badania własne, Ascensia Diabetes Care

*materiały udostępnione ze strony https://www.diabetes.ascensia.pl/Produkty/contour-plus-one/